Muutoskätilö

Palvelut

Palvelut

Hyvästä huippu -tiimivalmennus on tavoitteellinen tiimivalmennus, jossa tunnistetaan tiimin voimavaroja ja suunnataan niitä kohti yhdessä asetettua tavoitetta.

Valmennus sopii esim.

 • tiimien kehittämiseen
 • yhteisen tavoitteen kirkastamiseen ja työn selkeyttämiseen sekä sitä kohti vievän polun löytämiseen
 • tiimiytymisen vahvistamiseen
 • tavoitteellisemman työotteen löytämiseen
 • jaksamisen tukemiseen etätyön kestäessä
 • uusien työskentelytapojen suunnitteluun

Valmennuksessa ohjataan tiimiä löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa, mutta myös työskentelemään tavoitteellisesti kohti päämäärää. Valmennuksen kohderyhmä on yksi tiimi ja se tehdään etätyövälinein. Työskentely tapahtuu ohjatusti ja vaiheittain, mutta joustavasti sillä kukin tiimiläinen voi tehdä harjoituksia itselleen parhaiten sopivana aikana. Vain yhteiset tapaamiset kalenteroidaan. Kuljemme yhteistä matkaa noin 6-8 viikkoa, jolloin ehdimme havainnoida muutoksia yhdessä.

Lähtölaukaus on tiimin yhteisen muutostilanteen tai muutostarpeen fasilitointi. Tunnistatteko joitain näistä kysymyksistä tai ajatuksista?

 • Muutokselle olisi tarvetta..
 • Meidän yhteinen muutostoive tai muutostavoite voisi olla..
 • Tiedämme jo suunnilleen mitä tarvitsisimme, mutta miten aloittaa..
 • Emme tiedä mitä pitäisi tehdä tai mihin suuntaan mennä, mutta jotenkin tilanne hiertää..
 • Meillä on oikeastaan asiat hyvin, mutta..
 • Asia on tärkeä, mutta miten tässä kiireessä ehtisi aloittaa..
 • Tilanne tuntuu niin hankalalta, etten tiedä miten edes aloittaa..
 • Mistä tässä voisi päästä alkuun..
 • Jos saisi edes pientä helpotusta..

 Yhteinen työpaja muutostoivetta käsitellen on lähtölaukaus työskentelylle muutoksen toteuttamisen aloittamiseksi. Kartoitamme niitä asioita, jotka vaativat huomiota ja jäsentelemme tekemistä yhdessä. Tärkeää vai kiireellistä? Vai molempia. Tehtävien arvottaminen auttaa hahmottamaan työn tärkeysjärjestyksen ja nostamaan esiin ne tekemiset, jotka pienimmällä vaivalla hyödyttävät nopeimmin. 

Isotkin muutokset tapahtuvat silti pieniä tekoja (usein ja paljon) tekemällä. Tavoitteen pilkkominen yhdessä auttaa jäsentämään työtä ja niitä pieniä tekoja, jotka lopulta saavat aikaa ison muutoksen.

Ratkaisukeskeinen fasilitointityöpaja tilanteenne ja toiveenne huomioiden jäsentelee tulevaa työtä ja auttaa työn alkuun. Fasilitointi sopii myös kehityspäivään ajatusten herättäjäksi tai ajattelutapojen haastajaksi.

Yhteistä tilannetta voi olla hyvä tarkastella aika ajoin, vaikkei mitään isoja haasteita olisikaan. Toisinaan laatikon ulkopuolelle tuleminen  antaa ihan uuden katselukulman.

Itseni parempi versio – yksilövalmennus Yksilövalmennus on kuin oman mielen ja ajattelun personal trainer -palvelu. Olen ajatusten palloseinä ja tavoitteenani on kysymysten avulla auttaa sinua kirkastamaan omat ajatuksesi ja edelleen työstämään haluamaasi kehityskohdetta.  Se voi olla  joko työn tai henkilökohtaisten asioiden saralta. Valmennus voi liittyä:

 • omaan urakehitykseen
 • työrooliin
 • ajanhallinnan parantamiseen
 • työskentely- tai ajattelutapojen kehittämiseen
 • omien rajojen asettaminen

Aihealueesta riippumatta lähestymme tilannetta muutostoivetta tarkentaen ja jäsennämme sitten polkua kohti tavoitetta. Tärkeää on huomata ne pienetkin teot, joita tekemällä voi askel kerrallaan kulkea kohti tavoitettaan. Muutos ei ole yksi jättiloikka, vaan useimmiten paljon, paljon pieniä muutoksia, jotka vievät oikeaan suuntaan. Muutosmotivaation synnyttämiseksi ja ylläpitämiseksi mietimme yhdessä niitä kaikkia hyötyjä, joita muutos mahdollistaa. Kun muutoksen tuomat hyödyt ovat tarpeeksi kiinnostavia ja innostavia, niitä kohti jaksaa kulkea silloinkin, kun vanhat tavat vetävät puoleensa. 

Kuljemme yhteistä muutosmatkaa niin kauan, kuin se tuntuu hyödylliseltä Sinusta. Tyypillisesti jo  muutama tapaamiskerta auttaa sinut muutosmatkalle. Halutessasi voimme yhdessä arvioida muutosmatkan kulkua ja säätää suuntaa, mutta se ei ole välttämätöntä, jos tuntuu, että kaikki sujuu hyvin.