Oletko joskus kuullut omasta suustasi tämänkaltaisen lauseen? Uskoisin, että liki jokainen meistä on aloittanut joskus puheensa näin. Sille on ihan oikea nimikin: muutoksen piilevä este. Jokin tiedostamaton asia, joka pidättelee sinua vanhassa. Se voi olla vaikka halu miellyttää toisia, pelko uudesta tilanteesta tai etu, jonka saat kun tilanne pysyy ennallaan.

Muutoksen tekeminen vaatii aina ponnistuksia, mutta hyvätkin suunnitelmat voivat lätsähtää pannukakuksi, jos piileviä esteitä jää tunnistamatta. Siis asioita, jotka edelleen pitelevät vanhassa ja estävät siten tarttumasta uuteen. Näitä piileviä esteitä voi löytyä joka tasolta: yksilön, tiimin ja koko organisaation. Jos muutos on isompi, esteitä löytyy todennäköisesti jokaiselta tasolta. Samassa muutoksessa voi muuttua sekä oma työsi, tiimisi asema organisaatiossa ja toisaalta tulostavoitteet saattavat olla ennallaan ja ehkä sotivat uuden toimintamallin toteuttamista vastaan.

Muutoksen tarkastelu niiden ihmisten näkökulmasta, jotka ovat sen keskiössä, on erityisen tärkeää. Miten muutos heihin vaikuttaa ja mitä siitä seuraa. Rehellisesti tehty tarkastelu auttaa tunnistamaan muutoksen piileviä esteitä. Kun esteet on tunnistettu, on rohkeasti tartuttava niihin ja aloitettava selätys. Tosiasia kuitenkin on, että niin kauan kuin nämä esteet on raivaamatta toimintaympäristöstämme, muutos ei ihan oikeasti tapahdu.

Pelkkä tekninen tai pintapuolinen suoritus ei vie perille. Kukapa ei muistaisi järjestelmäuudistusta tai prosessin käyttöönottoa, jonka jalkauttaminen todetaan jälkikäteen jääneen puolitiehen. Jos ei ole varmistuttu siitä, että kaikki tekemiseen osallistuvat ovat ymmärtäneet oman tekemisensä ja sen merkityksen, joku kohta ontuu. Komeat kalvot tai prosessikaaviot eivät siis ole tae onnistumiselle. Jos hommat onnistuvat edelleen parhaiten soittamalla ’Penalle’ sen sijaan, että toimittaisit asiasi ohjeistetulla uudella tavalla, joka ei tuota mitään omakohtaista hyötyä, minimivaivan periaate voittaa. Toisaalta elämäntaparemontti ontuu, jos omassa mielessäsi painaa pelko läheisen loukkaantumisesta etkä siksi tohdi kieltäytyä sinulle tarjotuista herkuista. Toisten miellyttäminen voi ylittää oman sisäisen muutostarpeen elämäntavoissa ja estää muutoksen toteutumisen.

Muutoksen tekemisessäkin pätee siis vanha viisaus tosiasioiden tunnustamisesta viisauden alkuna. Mitä rehellisemmin voimme tutkia muutosta ja sitä mihin se meissä vaikuttaa, sitä paremmat eväät sen läpiviemiseen saamme luotua.